ملكول توافق بازیکن استقلال روزنامه

ملكول: توافق بازیکن استقلال روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت ت

فولادگر، مدیر کمیسیون خاص «حمایت از تولید ملی» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگ

بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت ت

بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از سوی واردکنندگان

عبارات مهم : تجارت

فولادگر، مدیر کمیسیون خاص «حمایت از تولید ملی» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده هست.

رئیس کمیسیون خاص «حمایت از تولید ملی» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.

به گزارش گزینش ، حمیدرضا فولادگر با اشاره به شرح گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو به کشور گفت: این گزارش با همکاری کمیسیون «صنایع و معادن» و کمیسیون «ویژه حمایت از تولید ملی» تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شده است است.

بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت ت

وی که با میزان گفتگو می کرد تاکید کرد: در این گزارش به تعرفه گذاری و عدم تعرفه گذاری بر روی ماشین های وارداتی و تاثیر آن بر ماشین های داخلی اشاره شده است است.

رئیس «کمیسیون خاص حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل ۴۴» تصریح کرد: در این گزارش به تخلف در زمانی که سامانه ثبت سفارش ماشین بسته بوده، ولی ۶ هزار ماشین ثبت سفارش شده است هست، اشاره شده است که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به این مسئله بوده است.

فولادگر، مدیر کمیسیون خاص «حمایت از تولید ملی» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگ

وی تاکید کرد: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.

فولادگر اظهارداشت: در صورت موافقت نمایندگان با گزارش تخلفات انجام شده است راجع به ثبت سفارش خودرو، درخواست ما این است که قوه قضاییه این مسئله را پیگیری کند که البته این قوه هم اقداماتی را در این راستا شروع کرده است.

طبق ماده ۲۳۶ قانون آئیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون به وسیله مدیر جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، عنوان بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت پیگیری به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.

بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت ت

کمیسیون حداکثر ظرف ده روز عنوان را پیگیری و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد عنوان جهت پیگیری به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی پیگیری نمایند.

فولادگر، مدیر کمیسیون خاص «حمایت از تولید ملی» راجع به واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان شرکت توسعه و تجارت بوده و بخش دیگ

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد مدیر جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بخشی از این تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان شرکت ت

واژه های کلیدی: تجارت | قانون | واردات | وارداتی | کمیسیون | ثبت سفارش | قانون اساسی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog